Opieka długoterminowa pacjenta

Opieka długoterminowa nad pacjentem charakteryzuje się zapewnieniem opieki lekarza i pielęgniarki. Osoba chora musi posiadać przewlekle choroby lub też jej niepełnosprawność będzie trwała przez dłuższy czas. Z lekarskiej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej można korzystać w szpitalach, domach opieki, domach spokojnej starości lub DPS czyli domach opieki społecznej. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze powstają na skutek połączenia działań wielu osób, co umożliwia kompleksowe zaspokojenie indywidualnych potrzeb danego pacjenta. Zespół interdyscyplinarny, czyli powołany do opieki długoterminowej składa się z: lekarzy, pielęgniarki, terapeutów, pracowników socjalnych, a także innych pracowników zatrudnionych w sektorze służby zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje opiekę długoterminową w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego warto z niej skorzystać.

Jaki jest cel opieki długoterminowej?

Podstawowym celem opieki długoterminowej jest utrzymanie lub polepszenie jakości życia podopiecznego. W tych działaniach dostrzegalne jest szczególne uwzględnianie roli choroby przewlekłej lub niepełnosprawności. W zależności od potrzeb, lekarską i pielęgniarską opieką długoterminową można ukierunkować na leczenie objawów choroby, uniemożliwianie występowanie powikłań, a także oferowanie pacjentowi pomocy przy pokonywaniu codziennych trudności spowodowanych chorobą przewlekłą.

W rzeczywistości sprawowanie opieki długoterminowej stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla bliskiego otoczenia osoby chorej jak i samego pacjenta. Stąd skorzystanie z pomocy w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest świetnym rozwiązaniem. Istotne jest, aby posiadać wobec niej realistyczne oczekiwania i jednocześnie być gotowym na powstające wyzwania. Pielęgniarska opieka długoterminowa oparta na odpowiednim planowaniu i wsparciu znacząco poprawia jakość i komfort życia wszystkich zainteresowanych.

Sprzedaż łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych
Beck – Orto oferuje sprzedaż i wynajem łóżek rehabilitacyjnych

Jak przygotować się do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?

Osoby, które chcą sprawować pielęgniarską opiekę długoterminową domową muszą skupić się przede wszystkim na kilku bardzo istotnych kwestiach podczas podjętych przygotowaniach. W pierwszej kolejności w warunkach domowych należy zapewnić czystość, bezpieczeństwo i wygodę dla pacjenta. Nierzadko opiera się to na wprowadzeniu zmian w układzie mieszkania i pozyskiwaniu sprzętu medycznego, który jest niezbędny w nowej rzeczywistości. Często w pierwszej kolejności należy poszerzyć otwory drzwiowe, aby ułatwić poruszanie. Szczególnie rodzina pacjentów wentylowanych mechanicznie bardzo często jest zagubiona podczas wyposażania domu. Należy nakierować ją na zapewnienie podstawowego wyposażenia w warunkach domowych, czyli odpowiedniego łóżka rehabilitacyjnego do opieki długoterminowej, materaca przeciwodleżynowego, a także wygodnego fotela i przesuwanej szafki znajdującej się przy łóżku.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed pielęgniarską opieką długoterminową domową jest opracowanie planu opieki. Musi być on złożony z intensywnego leczenia zachowawczego, czyli zabiegów i terapii, umożliwiających uzyskanie oczekiwanego komfortu życia. Ze względu na istniejące problemy może okazać się bardzo potrzebna pomoc psychologiczna, która umożliwi wzmocnienie stabilności emocjonalnej.

W warunkach stacjonarnych o wiele trudniej jest skompletować zespół opiekunów. W zależności od możliwości mogą to być członkowie rodziny, przyjaciele, a nawet profesjonalni opiekunowie. Kluczowe jest, aby rozumieli potrzeby i emocje przewlekle chorych, a także potrafili zaradzić na istniejące problemy zdrowotne. Pomoc z zakresu opieki paliatywnej jest bardzo obciążająca emocjonalnie, dlatego takim osobom warto zapewnić swoje wsparcie i pomoc.

Osoba sprawująca długoterminową opiekę nad osobami chorymi także musi liczyć się licznymi, trudnymi do przewidzenia wyzwaniami. Sama opieka długoterminowa stanowi poważne wyzwanie, obciążające zarówno pod względem fizycznym jak i emocjonalnym. Warto zadbać o zapewnienie sobie solidnego systemu wsparcia, który jest niezastąpiony podczas trudnych chwil.

Beck - Orto oferuje serwis łóżek medycznych

Rola psychologa podczas długotrwałej opieki w domu

W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest skorzystanie z psychologicznej usługi opiekuńczej. Jest ona ukierunkowana szczególnie dla osób posiadających problemy fizyczne, psychiczne i emocjonalne, które powstały na skutek choroby. Pomoc psychologiczna ma za zadanie podnieść jakość życia. Świadczona jest ona przez psychologów, psychiatrów, pracowników socjalnych i doradców. Nie jest to przeznaczone wyłącznie dla osób w ostrej fazie choroby psychicznej. Skorzystać z niej mogą osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi (demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, udar, choroba serca), a także z chorobami nowotworowymi. Opieka psychologa jest również zapewniona po śmierci bliskiej osoby lub po „rewolucji w życiu”.

Zapewnienie wsparcia psychologicznego podczas długotrwałej opieki zdrowotnej umożliwia osobom chorym zrozumienie swojego stanu zdrowia i jego oddziaływanie na psychikę i kondycję organizmu. Równolegle ułatwia radzenie sobie ze stresem i niepokojem, które są nieodłączne podczas diagnozowania chorób przewlekłych. Jednocześnie pozwala poradzić sobie ze zmianami w życiu i relacjach z innymi osobami, które występują po zdiagnozowaniu. Świadczenia udzielane w ramach pomocy psychologicznej umożliwiają przystosowanie swojego umysłu do życia z ograniczeniami i niepełnosprawnością. Specjaliści umożliwiają usprawnienie umiejętności komunikacyjnych, co ułatwia rozwiązywanie codziennych problemów. Ułatwiają kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie z bólem i innymi objawami choroby. W wielu przypadkach specjalizują się w doradzaniu zmian w stylu życia, co ma przynieść poprawę w stanie zdrowia pacjenta. Psychologowie zatrudniani w ramach hospicjum domowego rozmawiają z osobą chorą o nadchodzącym końcu życia.

Opieka psychologa świadczona jest w:

  • warunkach domowych,
  • szpitalu,
  • zakładzie opiekuńczym,
  • ośrodku opieki zdrowotnej,

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu jak i specjalnych ośrodkach umożliwia zaspokojenie ich potrzeb zdrowia psychicznego podczas zmagania się z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością. Jej celem jest nauka radzenia z codziennymi wyzwaniami, co bezpośrednia poprawia jakość życia.

Sprzedaż i wynajem łóżek rehabilitacyjnych

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze podczas opieki długoterminowej

Wizyty pielęgniarskie mają na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów zmagających się z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością. Skutecznie opracowany proces pielęgniarski, uwzględniający także kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jest pomocny dla wszystkich osób sprawujących opiekę. Jego zadaniem jest ułatwienie planowania, wdrażania i ocenę stanu pacjenta. Na proces pielęgnowania składa się:

  • ocena,
  • planowanie,
  • realizowanie,
  • kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta.

Poszczególne elementy są szczególnie ważne i posiadają ogromny wpływ na pozostałe kwestie ze względu na sieć wzajemnych powiązań. Przykładowo, faza oceny bada czy istniejące problemy zdrowotne wymagają wprowadzenia zmian w sposobie leczenia, czy zapewniono właściwą terapię oddechową w ramach opieki długoterminowej. Ocena przekłada się na dalsze planowanie i w konsekwencji na realizację.

Opieka pielęgniarska osoby chorej powinna być nastawiona na elastyczność, aby nieustannie dostosowywać się do aktualnych potrzeb pacjenta. Inaczej należy traktować osoby wymagają hospitalizacji lub leczenia operacyjnego, a inaczej osoby leżące. Wielu pacjentów z czasem zaczynają wymagać całodobowej opieki, a ich pogarszający stan zdrowia wymaga skupienia na rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z coraz słabszym organizmem. Wówczas często utrzymanie właściwej pielęgnacji wymaga więcej czasu lub konieczne jest zastosowanie żywienia dojelitowego. Istotne jest, aby nieustanie monitorować stan zdrowia pacjenta i w razie potrzeby reagować. Warto nauczyć opiekunów udzielania pierwszej pomocy, aby mogli natychmiast pomóc w najlepszy możliwy sposób.

Wyzwania stojące przed osobami z bliskiego otoczenia osób chorych wymagają często intensywnej opieki pielęgniarskiej, dlatego ważne jest odpowiednie przeszkolenie i tym kształtowanie umiejętności potrzebnych w wykonywaniu codziennych czynności w warunkach stacjonarnych.

Beck – Orto zaprasza do swojego sklepu. Zapoznaj się z naszą ofertą kupna i wynajmu łóżek rehabilitacyjnych.