Czy należy się grupa inwalidzka na dyskopatię ?

Dyskopatia, czyli schorzenie dysków międzykręgowych, to poważny problem zdrowotny, który może istotnie wpływać na codzienne funkcjonowanie i zdolność do pracy osób dotkniętych tą dolegliwością. W Polsce, kwestia przyznania grupy inwalidzkiej osobom z dyskopatią budzi wiele pytań i wątpliwości, zarówno wśród pacjentów, jak i specjalistów. W tym artykule przyjrzymy się, jakie kryteria muszą być spełnione, aby osoba z dyskopatią mogła zostać uznana za niepełnosprawną i otrzymać odpowiednie świadczenia oraz wsparcie. Omówimy również proces orzekania o niepełnosprawności, jego etapy i znaczenie odpowiedniej dokumentacji medycznej. Celem artykułu jest dostarczenie czytelnikom rzetelnych informacji, które pomogą zrozumieć, kiedy i na jakich zasadach można ubiegać się o grupę inwalidzką z powodu dyskopatii.

Czym jest dyskopatia ?

Dyskopatia, znana również jako degeneracja krążka międzykręgowego, to schorzenie, które dotyka kręgosłup i może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych w jego strukturze. Zdrowy krążek międzykręgowy działa jak amortyzator, absorbując wstrząsy i umożliwiając swobodne poruszanie się. Kiedy jednak krążki te ulegają degeneracji, mogą pojawić się bóle, ograniczenie ruchomości, a nawet niezdolność do pracy.

W kontekście orzeczeń i spraw orzekania o niepełnosprawności, dyskopatia może mieć znaczący wpływ na zdolność osoby do wykonywania pracy, szczególnie w zawodach wymagających fizycznej aktywności. Zależnie od stopnia zaawansowania degeneracji, osoba może być zdiagnozowana z lekkim stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W najcięższych przypadkach, gdy dyskopatia obejmuje wiele segmentów kręgosłupa, np. odcinku lędźwiowym, i poważnie ogranicza możliwość pełnienia ról społecznych oraz zawodowych, rozważane może być orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zarządzanie dyskopatią może obejmować różne formy interwencji, od leczenia farmakologicznego, przez fizjoterapię, po w skrajnych przypadkach interwencje chirurgiczne. Wszystko to ma na celu zmniejszenie bólu oraz poprawę jakości życia pacjenta. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności bierze pod uwagę te wszystkie aspekty, oceniając stopień niepełnosprawności osoby i możliwość pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub potrzebę częściowej pomocy innych osób.

Może zaciekawi cię – Hospicjum domowe – jak otworzyć załatwić?

Praca fizyczna a schorzenie dyskopatii

Osoby cierpiące na dyskopatię często stają przed wyzwaniem dostosowania swojej aktywności zawodowej do ograniczeń narzucanych przez to schorzenie. Praca fizyczna, szczególnie ta wymagająca dźwigania ciężarów czy nagłych ruchów, może znacząco pogorszyć stan zdrowia. W kontekście wielopoziomowej dyskopatii oraz dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, istotne są środki ostrożności:

  • Unikanie dźwigania ciężarów: Przenoszenie ciężkich przedmiotów może zwiększyć ryzyko przemieszczenia się krążków międzykręgowych i powodować ból.
  • Ograniczenie ruchów wymagających pochylenia: Pochylanie się do przodu czy wykonywanie ruchów rotacyjnych podczas podnoszenia obciążeń może prowadzić do kompresji krążków.
  • Zastosowanie odpowiednich technik pracy: Zalecane jest, aby podnoszone przedmioty trzymać jak najbliżej ciała oraz korzystać z pomocy innych osób lub urządzeń wspomagających.

Orzeczenie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania może klasyfikować osoby z dyskopatią jako niezdolne do pracy lub zdolne do pracy tylko w określonych warunkach. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności opiera się na badaniach, które określają stopień ograniczeń w pełnieniu ról społecznych i zawodowych. W przypadkach, gdy dyskopatia wymusza zmianę zawodową, porada eksperta z dziedziny rehabilitacji zawodowej staje się kluczowa w zaplanowaniu przyszłej ścieżki kariery.

Dla osób, których praca wymaga dźwigania ciężarów czy intensywnego wysiłku fizycznego, zaleca się rozważenie innych form zatrudnienia, aby uniknąć pogłębiania się uszkodzeń kręgosłupa. Należy również podjąć działania rehabilitacyjne mające na celu stabilizację i wzmocnienie kręgosłupa, co może obniżyć ryzyko przyszłych urazów i zwiększyć szanse na utrzymanie zdolności do pracy.

Grupa inwalidzka a dyskopatia

Dyskopatia wielopoziomowa, szczególnie w zaawansowanych stadiach, może prowadzić do znaczącego obniżenia zdolności do wykonywania pracy. Osoby cierpiące na tę dolegliwość mogą doświadczać nie tylko chronicznego bólu, ale także ograniczenia mobilności, co bezpośrednio wpływa na ich życie zawodowe i społeczne. W Polsce, na podstawie oceny stopnia niepełnosprawności, osoby z poważną dyskopatią mogą ubiegać się o przyznanie odpowiedniej grupy inwalidzkiej, co jest równoznaczne z uzyskaniem określonych uprawnień.

Proces uzyskania grupy inwalidzkiej dla osoby z dyskopatią wielopoziomową zaczyna się od orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Przy ocenie stanu zdrowia bierze się pod uwagę nie tylko obecne dolegliwości bólowe i wyniki badań medycznych, ale także porównuje się zdolności zawodowe danej osoby z osobami o podobnych kwalifikacjach zawodowych, ale z pełną sprawnością. Uwzględnia się tutaj różnice w zdolnościach psychicznych i fizycznych, które mogą być decydujące w kontekście zatrudnienia.

Zobacz również – Endoproteza biodra. Wysokość łóżka po operacji stawu biodrowego